Vítězství vozu Jawa Minor na akci 1000 mil československých v kategorii 600-650 ccm..

1.000mil československých,  další splněný sen  předsedy  Ing. Jaroslava Antoniho

Náš předseda Auto-jawa-klubu  si vytyčil další ze svých cílů a opět jej  dokončil-

Rozhodl se pro účast, možná že vrcholného podniku v oblasti veteránismu , závodu 1.000 mil československých.  A samozřejmě automobilem JAWA roadster 600.A jako i předchozí cíle i tento nelehký úkol dovedl do zdárného konce. Vypořádal se s nástrahami tratě s automobilem v původním stavu, odřídil 1.100 km ve třech dnech a dovezl svou JAWU, jako druhý nejslabší automobil startovního pole vítězně  až do cíle v NTM v Praze. Ani nemluvě o excelentní vražedné  jízdě na závodní trati Slovakia ringu či výjezdu na vrch Baba v Bratislavském předměstí, To všechno jako doplňkové disciplíny závodu.

Žádné poháry na posádku nezbyly, to je pravda, ale samotná účast, zdárné dokončení  závodu a zviditelnění automobilů JAWA, to je samo o sobě vítězství největší.Měl jsem tu čest pana Ing. Antoniho na této misi doprovázet a nelžu ani půl slovem, vše se událo, jak výše uvedeno

Ivan nečesánek

P.S. – těšme se na další „zářez“ do pažby AUTOJAWAKLUBU – Závod do vrchu Zbraslav-Jíloviště 9-10. září 2017

Vyzývám tímto členy klubu, kteří mají automobily pojízdné, aby pokud to jen trochu půjde, přijeli a závodu se zúčastnili. A účast slíbil i sám pan Selinger ze svou limuzínou s hydraulickými brzdami.

Vždyť zase vyhrajeme !!!

V obrazové galerii najdete :

  1. Vítězný vůz kategorie 600-650 ccm
  2. Plakát akce
  3. Přehled účastníků  1000mil československých
  4. Popis etap
  5. Rozpis trasy

KVASINY 2017

Vážení přátelé,

je středa a tak si dovoluji připomenout, že je bude druhá neděle v červnu /11.6.2017/ a tedy i naše akce Kvasiny. Jako vždy se sjedeme v sobotu ve dvě hodiny na náměstí v Třebechovicích, odsud po krátkém zjištění jak kdo zestárl a co je nového na jeho stroji, odjíždíme nejpozději v 14,30 do Ledců na setkání přátel Jawy. Byli jsme tam již loni a měli to pěkně zorganizované, občerstvení  levné a chutné. Tam budeme mít rezervovanou plochu pro zaparkování a asi po hodině bude nějaká jízda asi 25 km. Organizátor mě již prosil abychom se jízdy účastnili ale dohodneme se až na místě. V každém případě zase navštívíme rodný statek Janečka.

 Po skončení akce se ubytujeme v hotelu Bor v Třebechovicích, byl jsem ubezpečen, že je tam dostatek parkovacích míst za uzavřenou bránou.

Večer probereme vše potřebné a ráno vyrazíme do Kvasin tak abychom na parkovišti před WW byli v devět hodin. Ti co povezou auta na vleku

budou mít dostatek času na složení a těsně pře desátou vyrazíme na zámek. Kdo jste tam ještě nebyli, je to jen několik set metrů od zámku.

Pak tradiční uvítání s paní baronkou / pravnučka Janečka/, volná zábava a na závěr snad opět Jarda Balcar požádá paní baronku o tanec.

Následuje krátká jízda Kvasiny, Solnice a okolí, návrat na parkoviště a odjezd domů.

Zatím se mi přihlásilo asi třináct lidí, ubytování je zajištěno pro patnáct osob ale dá se počet zvětšit. Proto prosím ty, kteří se chtějí zúčastnit o krátkou zprávu abych mohl vše ještě zařídit. Předpokládám, že i ti co již na moji první výzvu svoji účast nahlásili se opět ozvou.

Mnohokrát děkuje a na setkání se těší

Jarda Antoni.

OSLAVILI JSME 5 LET AUTOJAWAKLUBU

Milí příznivci stránek AUTOJAWAKLUBU, náhodní návštěvníci i členové klubu _ v ě z t e _  uplynulo již 5 let od okamžiku, kdy milý pan Ing. Jaroslav Antoni dovedl k realizaci svou myšlenku o „zmapování výskytu automobilů Jawa v Čechách, na Moravě i jinde“ tím, že s několika jemu podobnými pacienty založil klub majitelů automobilů Jawa.

Z existence tohoto uskupení, jeho úspěchů se tudíž již téměř půl desetiletí spolu s ostatními všichni radujeme. Není třeba vyzdvihovat úspěchy.Neúspěchy jsme nepřipustili. Je jen třeba poděkovat zakladateli, slíbit mu věrnost a pomoc v jeho neutuchající aktivitě.

Ať nás to pořád bavi!!!

Diky Jardo

Pár vět předsedy klubu.

Vážení kolegové,

dle dohody z našeho setkání z října loňského roku v Roztokách jsme zajistili pro letošní rok dvě společné akce našeho klubu.

1. Kvasiny – akce se uskuteční tak jak je již pravidlem druhou neděli v červnu, tj. 11.6.2017. S těmi co přijedou až v neděli se sejdeme tradičně na parkovišti před WW do půl desáté. Společný odjezd na zámek bude za 10 minut deset, tak abychom na dorazili v čase zahájení slavnosti v 10.00 hod.

Dnes jsem ještě opětovně mluvil s paní Klímovou, chystá vše tak jako každý rok – hudba, občerstvení atd.

S těmi co pojedou již v sobotu se zase sjedeme do dvou hodin na náměstí v Třebechovicích. Odsud se stejně jako loni přesuneme do Ledců /vesnice do které patří rodiště ing. Janečka Klášter nad Dědinou/, účastníme se místního srazu přátel značky Jawa /kdo nebyl loni doporučuji, dobrá organizace , hudba, občerstvení a vysoká účast motocyklů Jawa/. Organizují i spanilou jízdu, které jsme se loni neúčastnili, ale opět navštívíme rodný statek ing. Janečka. Spát nebudeme tentokrát na Hájence /paní vedoucí dala přednost týdenní škole v přírodě před přespáním několika nadšenců/. Nocleh máme zamluvený na dvou místech v Třebechovicích podle počtu účastníků. Musím ale do týdne potvrdit počet zamluvených lůžek a jedno místo zrušit.

Jde o Statek u Kynosů / 700,- Kč za nocleh se snídaní – stylová záležitost/ a Hotel Bor / normální hotel – 460,- Kč za noc + snídaně/.

Ráno se přesuneme do Kvasin v čase dle dohody, je to necelých 40 km.

      Ú K O L – prosím o nahlášení účasti a potřebě ubytování do konce příštího týdne, tj. do 10.3.2017.

 

2. Zbraslav – Jíloviště . Jirka Růžička projednal s organizátory této tradiční jízdy společnou účast členů našeho klubu s představením jednotlivých strojů.

Vzhledem k tomu, že se letos počítá i s parkováním strojů na zámku, můžeme mít pro klub i vyhrazené parkování. Jde o jednu z nejdůležitějších veteránských akcí roku a musíme této příležitosti využít. Další podrobnosti Vám sdělím později, předpokládám,  že vše probereme v Kvasinách.

Srdečně zdravím a očekávám Vaše zprávy ohledně Kvasin.

Jarda Antoni.  

Závěr úspěšného roku 2016

Vážení kolegové,

konec letošního roku je za dveřmi a tak mě zbývá jen napsat závěrečnou zprávu o činnosti našeho Auto Jawa klubu ČR. Budu velice stručný, protože my skalní /jak já říkám Držáci/ jsme pravidelně v kontaktu a během roku se několikrát potkáváme a jsme tudíž průběžně informováni. Zpráva je tedy spíše pro ty ostatní.

   I když se samostatně účastníme různých akcí od zahájení sezony, první společnou akcí klubu jsou již tradičně Kvasiny druhou neděli v červnu. Jak jsem Vám již psal, tak jako vždy dobré počasí, mnoho účastníků, dobrá hudba, výborné občerstvení a na rozloučenou stylový tanec Jardy Balcara s paní hraběnkou. My co jsme přijeli již v sobotu jsme zvládli ještě účast na pěkné akci „Přátel Jawy“ v nedalekých Ledcích, zajeli jsme si na rodný statek Ing.  Františka Janečka Udělalo se spoustu fotografií a bylo by ještě potřeba doplnit náš web/ a večer a noc jsme strávili v příjemné pohodě při zabijačkových specialitách na Hájence pana továrníka.  

   Během roku jsme se setkávali na ostatních veteránských akcích a musím říci, že mezi zdravým jádrem klubu je i čilá komunikace – kdy kdo kam jede, kde se dá co sehnat, jak co nejlépe vyřešit opravy a pod.

   Dle plánu jsme závěrečnou schůzi klubu uspořádali v Hotelu Roztoky a spojili jsme ji opět s účastí na akci „Pocta tradicím První republiky“ pořádané na hradě Křivoklát. S auty nás bylo šest, několik dalších přijelo v civilu. Před příjezdem na hrad jsme uskutečnili malou projížďku po okolí se zastávkou na Hamouzově statku ve Zbečně. Video z akce si můžete prohlédnout na oficiálních stránkách hradu Křivoklát. Schůze proběhla opět v přátelském duchu 

za spokojenosti více jak dvaceti účastníků. Jako vždy hodnocení bylo dobré, účelnost založení klubu se opět prokázala a pro příští rok bylo dohodnuto:

   – organizování celostátního srazu v Kvasinách druhou neděli v červnu, ti co přijedou v sobotu se účastní i akce v Ledcích, kam jsme opět pozváni, přespíme na Zámečku – zajišťuje předseda

   – během roku účast na ostatních veteránských akcích jednotlivě, vzájemně se předem budeme informovat – všichni členové klubu pošlou fotky na web.

   – závěrečná schůze členů klubu bude spojena s jízdou Zbraslav – Jíloviště, od organizátorů je přislíbeno, že zde bude klub představen a bylo by proto dobré,kdybychom se účastnili a představili pokud možno všechny typy automobilů Jawa – spolupráci s organizátory VCC Praha zajistí Jirka Růžička. Naši účast organizuje předseda, parkování, prostor pro závěrečnou schůzi a nocleh zajišťují Honza Balcar a Ivan Nečesánek

   – jednou ze základních povinností členů klubu je komunikace s klubem, vzhledem k tomu, že značná část členů tuto neplní, bylo přijato jednohlasně usnesení:  „Každý člen klubu je povinen zaslat na adresu předsedy klubu nebo člena výboru kratičkou zprávu o sobě a svém /svých/ automobilech“

Příklad:    žiji, s renovaci jsem nepokročil, získal jsem nový automobil, účastnil jsem se té a té akce s takovým pocitem a pod.

   – klubový kalendář na příští rok si můžete objednat – zajišťuje pan Kos email kos@asm.cz

  na schůzi byl přijat jako 41 člen klubu pan Zdeněk Havel, tel.: 603330407 – Jawa Minor r. v.  1939.

Vážení kolegové, závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří mě s organizací klubu během roku pomáhali i všem, kteří se nějakým způsobem na činnosti klubu podíleli, společně jsme konstatovali při závěrečné schůzi, že je nám spolu dobře a stojí to za to dál se o klub starat. Těšme se na další setkání.

 

 Vše nejlepší o vánočních svátcích, úspěšný příští rok a hodně zdraví Vám i Vašim rodinám přeje

                                            Jarda Antoni – předseda Auto Jawa klubu ČR

=

Modrý Šíp v Sázavě

Dne 10. září tohoto roku se uskutečnila  v Posázaví nevídaná akce – Spolek Posázavský Pacifik ve spolupráci s kolegy ze Slovenska uspořádal propagační jízdy tratěmi v okolí řeky Sázavy .

Motorový vlak zvaný „Modrý šíp“, výrobek závodů Škodových z roku 1934 a později na Slovensku renovovaný  byl v tyto dny v Česku, Vlak obsazený zástupci rozličných  médií a vesměs profesionálními fotografy, brázdil luhy a háje okolo Sázavy.  Jedná se o jediný exemplář , který se dochoval.

A tak byli jsme požádáni, zástupci našeho klubu pánové Nečesánek a  Balcar, organizátory akce, zda by se mohli  se na této slávě   účastí našich strojů podílet.

Učinili tak. I Ing. Janeček by z nich měl radost.

Stalo se tedy, že lovci snímků historických strojů měli před objektivy nejen mohutný a silný stroj drážní, ale i elegantní automobily Jawa, které doplňovaly dobovou atmosféru.

zapsal a nafotil JK 

Setkání v Roztokách.

Vážení kolegové,

blíží se  konec roku a je potřeba zhodnotit letošní klubový rok a připravit plány na rok další. Co říct k naší aktivitě v letošním roce. Tak předně se nám opět vydařily Kvasiny. Účast tak jako vždy dobrá, v sobotu navíc naše účast na akci v  Ledcích , krásný večer na Hájence /zrovna byly zabijačkové speciality/ a pak chrápající noc. V neděli odjezd do Kvasin tradiční trasou /nováčkům nebyl kopec po chuti/, krásné počasí, výborné klobásy dobrá hudba a jako vždy na závěr tanec Jardy Balcara s baronkou. Zkrátka Kvasiny jsou již krásnou tradicí. Během roku se nám nepodařilo dohodnout masivnější účast na nějaké další společné akci, ale reprezentovali jsme klub v malých skupinkách nebo jako jednotlivci na mnoha dalších akcích. Jako nejpilnější jako vždy byla dvojice držáků Jan Balcar, Ivan Nečesánek. Závěrečná schůze klubu se uskutečnila v Hotelu Roztoky a díky panu kastelánu hradu Křivoklát, který mne požádal o zorganizování propagační jízdy a o účast veteránů na jeho akci „Pocta tradicím 1. republiky“, jsme splnili naše předsevzetí, že zorganizujeme během roku dvě klubové akce. Naštěstí bylo dobré počasí, zajímavý program na hradě a hodně diváků, kteří ocenili krásu našich veteránů. Pro popularizaci automobilů Jawa jsme toho udělali asi dost, o čemž svědčí i skutečnost, že už se na naše miláčky nedá nic sehnat / a to mi nejvíc zazlívá Petr/.

Jak jsme si řekli na loňské závěrečné schůzi klubu, sejdeme se zase v Hotelu Roztoky. I letos pan kastelán pořádá na hradě Křivoklát 28.10.

slavnost k výročí vzniku republiky a tak po dohodě se členy výboru jsme závěrečné setkání členů klubu stanovili na tento den /pátek/. V rámci možností a dle počasí bychom se zúčastnili jízdy a výstavy na hradě Křivoklát,  klub bude uveden jako spolupořadatel jízdy /nakonec to stejně budu organizovat já tak proč ne/.

Program setkání : dle zvážení příjezd do Roztok 28.10.2016 do 10.00 hod., malé občerstvení, v 11.00 hod vyjížďka s malou zastávkou po cestě

/připravím několik variant dle počasí/, 13.00 hod. příjezd na hrad Křivoklát, výstava, malé občerstvení, soutěž elegance, předání cen, odjezd do muzea motocyklů, prohlídka a odjezd do hotelu. Zahájení závěrečné schůze v 18.00 hod, zhodnocení roku, plán na příští rok, zábava , pro zájemce nocleh v hotelu, v sobotu snídaně a odjezd k domovům.

Výbor  všechny členy i příznivce klubu zve na toto setkání, ti skalní určitě přijedou i s auty a ti ostatní  třeba v civilu. Můžete přijet i kdykoliv

během dne. Aby Vaše rozhodování bylo snadnější, doporučuji – otevřete si na internetu oficiální stránky hradu Křivoklát a pusťte si záznam z loňské akce z 28. října. Pokud máte nějaké dokumenty z Vaší účasti na různých akcích, můžete je přivézt, plátno, počítač a dataprojektor tu máme.

Srdečně zdraví a na setkání se těší Jarda Antoni.

Výroční setkání v Opletalce.

Asociace Veteran Car Clubů AČR připravila k 80.výročí loga Autoklubu České republiky. sraz historických vozidel AČR. Místem konání srazu byla Opletalova ulice v Praze před budovou Autoklubu ČR. Sraz a výstava se konala v sobotu 28. května 2016 od 10.00 do 16.00 hodin. Za náš Autojawaklub se účastnil Jan Balcar. Děkujeme za jeho účast.

Za  V.V.  Autojawaklubu  Jiří Kos

Byli jsme ve Kvasinách 2016

Třebechovice, Ledce, Klášterec, Kvasiny, Pádolí, Kvasiny.

Tak takhle vypadala ve zkratce sobota a neděle l.p. 2016, měsíce června, dat. 11. , 12.

Jak jsme se dohodli, tak jsme i učinili. Již téměř tradičně, počtvrté, vydal se Autojawaklub na zámek Kvasiny, aby společně s majiteli  veteránů z Pardubic pod záštitou sympatické pravnučky F. Janečka paní ing. Klímové a za účasti vnuka FJ, pana profesora Janečka, předvedl krásné stroje a dobrou náladu všem návštěvníkům Zámecké neděle s auto-moto veterány.

A protože ti skalní, rodilí výletníci, si chtěli tuto akci užít opravdu naplno, dohodli se na setkání již v sobotu 11.6. v Třebechovicích. Odtud odjeli s automobily JAWA zúčastnit se vzpomínkové akce na FJ a stroje JAWA pořádané v Ledcích u Třebechovic. Zájem o naše automobily byl opravdu značný.

Po výstavce pokračovala akce společným odjezdem všech vystavovatelů k rodnému statku Františka Janečka v Klášterci nad Dědinou. Tady se členové Autojawaklubu sešikovali na nádvoří statku ke společné fotografii.

Poté společný, dobrodružný přesun do Pádolí, lovecké chaty rodiny Janečkových, t.č. penzionu.

Zde konzumace nápojů a pokrmů různých, chutných a v nadmíru dostatečném množství.

Zábava již tradičně výborná.

Ráno společná snídaně, příprava strojů a společný odjezd do Kvasin.

Nutno podotknout – pokud výjezd  směrem nahoru do Pádolí si zaslouží popis jako dobrodružný, potom sjezd nazpět, z vrcholu kopce nad Pádolím, dolů do Kvasin kolem lyžařských sjezdovek Deštné,

si žádá popisku o level výše, tj. něco jako „šílený“. Co mám povídat, naše dvoutaktní motory fakt svou silou 18HP opravdu nebrzdí… A brzdy po pár kilometrech také skoro ne. Ještě že jsme srdnatí…

Dolů jsme sjeli všichni a v pohodě. Najednou byla neděle a my zase na zámku. Příjezd impozantní, neboť naše časování příjezdů nemá chybu. Prostě musíte přijet sice včas, ale naprosto nutně z těch včas přijedších poslední, aby vás ti ostatní všichni viděli. Není nemožné přijet jako první, ale to se potom vy díváte jak přijíždí všichni ostatní…

Teď ještě čísla – Třebechovice-Ledce 7 automobilů JAWA

Pádolí                          5 automobilů  JAWA

Kvasiny                       12 automobilů JAWA      + Minor závodní speciál

Kdo absolvoval oba dva dny a po ose – to reprezentuje ujetých 400, kolegové z Děčína, Chomutova přes 600km.

Pánové-klobouk dolů, hlubokosklon

Všechny zdraví Ivan Nečesánek tajemník klubu.

Setkání Solnice 2016

Vážení kolegové,

po delší odmlce Vás chci informovat o tom co dál. Jak jsme se dohodli na posledním setkání loni v říjnu v Roztokách, pojedeme i letos do Kvasin s tím,že přespíme na Hájence tak jako vždy. Noclehy jsou z 11. na 12.6. zajištěny. Po konzultaci se členy výboru a s těmi co pojedeme už v sobotu, využijeme nabídky na účast na sobotní  akci KNN Ledce – program přikládám. Ti co pojedou po ose nebo na vleku by se měli domluvit na tom jak se budeme po trase sjíždět. Abych nevolal zbytečně všem, prosím každého člena o sdělení zda a jak do Kvasin přijede a zda potřebuje nocleh do 13.5.2016 /musím na Hájenku nahlásit měsíc předem/.

Program Kvasin : 11.6.2016 – členové z Čech se domluví na cestě tak abychom se všichni s ostatními, kteří pojedou do Ledců z jiných směrů, sešli v Třebechovicích pod Orebem  do 13.30 hod. Odsud odjedeme tak abychom do Ledců dorazili v 14.00 hod /je to asi 5 km, tj. odjezd 13.45 hod./. Další program viz přiložený plakát.

Z Ledců odjedeme po dohodě do Kvasin, kde necháme přívěsy na parkovišti před Škodovkou a po ose odjedeme na Hájenku. Večerní program tak jako vždy, ráno 12.6.2016 odjezd lesem směr Deštné tak abychom se s těmi co přijedou jen do Kvasin setkali na parkovišti před Škodovkou do 9.30 hod. Odsud společný odjezd na zámek v 10.00 hod. Program zase stejný jako vždy, výstava, klobásy, párky, gulášek, koláčky, dobová hudba, případně tanec.

Po dvanácté hodině jízda Kvasiny, Solnice, po jízdě rozloučení s paní Klímovou a rozjezd domů.

K dalšímu programu klubu. Jako každý rok se někteří účastníme dalších akcí jako jednotlivci. Domlouváme se vzájemně kdo kam jede a někdy jedeme společně a reprezentujeme náš klub. Doporučujeme všem ostatním.

Několik členů se chce účastni hezké akce pořádané VCC Litomyšl v srpnu /viz jejich stránky/. Docela se mi to také líbí a byl bych to asi schopen  /asi jenom v jednom dnu – sobota/ absolvovat. Možná by to bylo dostupnější pro Moraváky. Popřemýšlejte, v Kvasinách to probereme.

Srdečně všechny zdravím a na setkání se těší Jarda Antoni.